top of page

Regulamin usługi Freebody Online - Trener Online

1. Freebody Online należy do Freebody Grzegorz Wichrzycki z siedzibą w Polsce, 55-330 Wróblowice, ul. Bolesława Chrobrego 10/2,  NIP 6492247748.

 

2. Usługa Trening Online świadczona przez Freebody Online jest przygotowywana i w całości przeprowadzana przez Grzegorza Wichrzyckiego, właściciela Freebody Grzegorz Wichrzycki, trenera personalnego, instruktora ćwiczeń siłowych, instruktora odnowy biologicznej.

 

  1. Podstawowe wymagania korzystania z usługi Trening Online:

  • Podpisanie oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia aktywności fizycznej

  • Branie udziału w usłudze Trening Online na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych za ich zgodą pisemną

  • Zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Freebody Online

 

Regulamin, oświadczenie oraz wywiad zdrowotny należy wydrukować, podpisać własnoręcznie, zeksanować lub wykonać ich zdjęcie oraz przesłać drogą elektroniczną w formie pliku na adres wskazany przez Freebody Grzegorz Wichrzycki (trener@freebody.pl)

 

 3. Opłata za korzystanie z usługi Trening Online jest jednorazowa. Klient jest zobligowany do zapłaty przed rozpoczęciem usługi na konto wskazane przez Freebody Grzegorz Wichrzycki.

 

4. Czas trwania usługi Trening Online wynosi 6 tygodni. W 6. tygodniu Klient zobligowany jest do kontaktu z Freebody Grzegorz Wichrzycki w celu podania decyzji o przedłużenie korzystania z usługi. Jeśli Klient nie zdecyduje się na przedłużenie trwania usługi lub nie skontaktuje się lub nie będzie możliwy kontakt z Klientem, automatycznie usługa będzie dezaktywowana.

 

5. Usługa Trening Online obejmuje przygotowanie oraz przeprowadzanie całego procesu treningowego online, tzn.: rozpisanie planu treningowego dostosowanego do indywidualnego celu Klienta, bieżącą analizę parametrów treningowych,  modyfikację planu treningowego dostosowaną do parametrów treningowych, bieżącą kontrolę planu treningowego, analiza i rozpisanie diety opartej o aktualne zapotrzebowanie energetyczne oraz celu Klienta, modyfikację diety, dostosowanie planu treningowego do bieżących parametrów obwodowych i wagowych ciała, ciągły kontakt, konto na platformie Freebody Online.

 

6. Usługa Trening Online jest prowadzona na koncie Freebody Online, opartej na platformie firmy Trainerize. Wszystkie koszty związane z korzystaniem z usługi na platformie online są zawarte w podanej aktualnej cenie za usługę. Żadne dodatkowe koszty nie są zawarte podczas korzystania z usługi Trening Online. Klient zostanie wcześniej poinformowany o ewentualnych zmianach ceny przez e-mail z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

7. Wszystkie ćwiczenia znajdujące się na platformie Freebody Online są autorstwem Freebody Grzegorz Wichrzycki. Kopiowanie i udostępnianie ćwiczeń bez zgody Freebody Grzegorz Wichrzycki jest nielegalne. Ćwiczenia Freebody Online są wizualizacją poprawnie wykonywanych ćwiczeń. Freebody Grzegorz Wichrzycki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, choroby i traumy powstałe podczas korzystania z usługi Trening Online przez Klienta.

 

8. Koszty usługi Trening Online nie są zwracane kiedy jest przerwana przez Klienta (choroba, uraz, trauma lub inne zdrowotne lub osobiste przyczyny Klienta).

 

9. Podczas procesu treningowego, Klient zobligowany jest do wykonywania poleceń tylko i wyłącznie  trenera personalnego Freebody Grzegorz Wichrzycki.

 

10. Klient jest zobligowany do poinformowania Freebody Grzegorz Wichrzycki o urazie, traumie, chorobie lub złego stanu fizycznego lub psychicznego podczas procesu treningowego lub stosowania zalecanego planu żywieniowego.

 

11. Klient jest zobligowany do natychmiastowego zaprzestania wykonywania ćwiczeń w trakcie sesji treningowej kiedy poczuje się źle, dozna urazu lub boleści i natychmiastowego poinformowania obsługi siłowni lub osoby będącej w pobliżu o jego stanie. Następnie należy poinformować trenera personalnego Freebody Grzegorz Wichrzycki o całym wydarzeniu.

 

12. Klient bierze całą odpowiedzialność na siebie za udział w usłudze Trening Online, za udział w sesjach treningowych oraz w całym procesie treningowym. Klient nie został zmuszony do wzięcia udziału w usłudze Trening Online.

 

13. Klient ma lub jest powyżej 18 roku życia (dorosły i niezależny). Jeśli Klient nie ma ukończonych 18.roku życia konieczne jest wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w procesie treningowym w postaci podpisu na każdym dokumencie (regulamin, oświadczenie, wywiad zdrowotny). Konieczne jest podanie danych kontaktowych rodziców/opiekunów prawnych na oświadczeniu. Freebody Grzegorz Wichrzycki zastrzega sobie kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym w celu potwierdzenia udziału w procesie treningowym Klienta.

bottom of page